Guttene snart like smarte som jentene

Ferske tall viser at forskjellen i karakterer mellom gutter og jenter i den videregående skolen blir mindre. Guttene haler innpå jentene og får stadig bedre karakterer.