Rettet hagle mot nabo

En opphetet nabofeide endte med at væpnet politi måtte rykke ut på Askøy.