Tøffe tider for NAV-ansatte

Ansatte opplever NAV-reformen som vanskelig. Spesielt føler sosialkontorene seg overstyrt.