Den nye gatepresten

Gateprest Thor Brekkeflat har fått lederjobb i Kirkens Bymisjon. Byens nye gateprest kommer fra Søreide.