Godtar ikke luftledning

Det meste av den planlagte kraftledningen mellom Kollsnes og Mongstad kan bli værende på overflaten, og ikke under bakken.