Tyskeren på vei til Håkonsvern

«Grömitz» skal eskorteres til Håkonsvern av to fartøy i kveld, men går for egen maskin.