Seks av ti legevaktbesøk unødvendige

Altfor mange brukar legevakta som legekontor på kveldstid, konkluderer ein ny rapport.