Fem biler i kollisjon

Fem biler i kjedekollisjon på Sotravegen.