California saksøker Bush-regjeringen

California saksøker Bush-administrasjonen for å få rett til å innføre strengere utslippskrav for biler. 15 andre delstater slutter seg til søksmålet.