Finsetunnelen lekker

NSB må senke farten i Finsetunnelen på grunn av vannlekkasje i tunneltaket. Skadene vil koste mange millioner kroner å utbedre.