• KRAFTIG SMELL: Bussen deljet inn i jernstengene, men fortsatte likevel kjøreturen. FOTO: Geir Martin Strande

Buss ødela fortauet

Bussen forvillet seg inn i Kaigaten, meiet ned sperrestengene ved Marken, og fortsatte kjøreturen.