Utkantelever tvinges til byskolene

Snart har Bergen flere elevplasser i videregående skole enn det finnes elever i Bergen og omegnskommunene til sammen.