Steinras sperret E16

Nytt ras i Nærøydalen. Lange køer.