Møter massiv motstand

Utdanningsforbundet gir forslaget strykkarakter.