Byens våte, grønne lunge

Et stadig tilbakevendende problem har inntatt Lille Lungegårdsvann.