Får bygge p-anlegg på Skansen

Miljøverndepartementet opphever fredningen av Skansedammen. Nå kan kommunen bygge det planlagte parkeringsanlegget.