- Uaktuelt å skille gutter og jenter

Rektor ved Ny-Krohnborg skole frykter konsekvensene av å dele svømmeundervisningen.