1000 seier nei

1000 lustringar seier nei til Luster Bad. 278 krev folkerøysting. I Gaupne blei underskriftslister fjerna.