• FOTO: Tor Høvik

Jaktar på farleg avfall

Alle godkjende avfallsdeponi får snart besøk av kontrollørar på jakt etter ulovlege klimagassar og miljøgifter.