• FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN

Halvparten av barna for dårlig sikret

Ett av to norske barn i bil er enten ikke sikret godt nok eller er helt usikret.