Vil stoppe ny vindkraft

Direktoratet for naturforvaltning vil at NVE stoppar konsesjonsbehandling av alle nye vindkraftanlegg i Sogn og Fjordane. Kraftselskapa slurvar og feilinformerer, meiner DN.