Giftpøl kan stoppe studentboliger

Sterkt forurenset grunn og stor flomfare driver opp kostnadene for byggeprosjekter på Grønneviksøren.