Kortsvindel hindret handel

Postbanken har bedt flere personer om å sperre Visa-kortene sine på grunn av mistanke om tapping.