Hærverksraid mot biler

Minst ti biler i Fjellien har fått speilet sparket av.