Eikåstunnelen må utvides

Den planlagte Eikåstunnelen i Åsane oppfyller ikke nye EU-krav om sikkerhet. Ny planlegging forsinker tunnelen med et halvt år.