Ingen Giardia-bot til Bergen

Det blir ingen bot til Bergen kommune etter Giardia-saken. Riksadvokaten har besluttet å henlegge saken.