Trappene kommer

Arbeidet med å lage trapper ut i Smålungeren er begynt. Innen 17. mai neste år vil det være mulig å gå helt ned til vannkanten.