Få saker anmeldes

Selv om kommunene avdekker mye ulovlig bygging, blir nesten ingen saker anmeldt til politiet. Og de som anmeldes, kommer billig fra det, mener etterforsker.