Slurver med renholdet

Mattilsynet sjekket 53 hurtigmat-utsalg i Bergen, og fant regelbrudd hos over halvparten.