Flere kjører bil - og buss

Bompengeringen i Bergen økte med 600.000 biler i fjor. Samtidig ble det stillere i ByGarasjen, mens flere valgte å ta bussen i 2. halvår 2001.