Verst i Sogn og Fjordane

Fiskeindustrien i Sogn og Fjordane er ekstra hardt rammet av jobbkutt i fiskeindustrien.