Én million til innvandrere på sosialhjelp

Bergen kommune har fått én million kroner til prosjektet «Fra sosialhjelp til selvhjelp». Målet er å hjelpe innvandrere ut i arbeid.