Straffer ikke elever etter boikott

10.klassingene i Bergen som boikottet den nasjonale prøven i matematikk, blir trolig ikke straffet for dette.