Slik har været påvirket trafikken – se hvilke veier som er stengt

Flere veistrekninger og tunneler på Vestlandet er stengt etter kraftig regnvær.

Publisert Publisert

RAS: Tømmer, stein og leire sperrer E39. Foto: Paul S. Amundsen

Denne artikkelen blir ikke lenger oppdatert. Følg trafikken her.

Tirsdag ettermiddag og kveld førte flom og store nedbørsmengder til flere jordskred på Vestlandet.

Sogn og Fjordane er hardest rammet.

Torsdag ettermiddag opplyser Vegtrafikksentralen at E39 mellom Moskog og Grimsbøen åpnes kl. 17.00 for styrt trafikk med ledebil. Veien vil bli stengt igjen mellom kl. 23.00–06.00. Statens vegvesen varsler at det kan være partier med smalere veibane.

Fylkesvei 615 Åreneset bro ved Brødrene Aa AS i Hyen, strekningen Storebru – Sandane blir åpnet for fri ferdsel klokken 22.00 torsdag.

Les også

Kraftig regn har forårsaket store ødeleggelser på Vestlandet

Disse veiene er fortsatt stengt:

  • E39 Førde – Skei.
  • Fv. 451 Vassenden – Kjøsnes
  • Fv. 691 Ommedal
  • Fv. 615 Storebru-Sandane.
  • Fv. 569 Dalseid – Romarheim.

Statens vegvesen har begynt opprydningen på flere veier, men på fylkesvei 451 og 691 har arbeidet ennå ikke kunnet starte.

– Geologer har vurdert at vi ikke greier å rydde veiene tilstrekkelig i dag for å kunne åpne opp. Vi ønsker å åpne så fort som mulig, men kan ikke la det gå utover sikkerheten til våre entreprenører, sa trafikkoperatør Tom Hansen til BT onsdag ettermiddag.

I forbindelse med stengingen av E39 har Fjord1 satt opp ekstra avganger på fergestrekningen Hella – Dragsvik.

Gloppen

Fylkesveien 691 er stengt mellom Hyen og Ommedal. På denne strekningen er broen over Tverrelva skylt bort av store vannmengder. I løpet av fredag vil broen bli erstattet med en midlertidig løsning, slik at det blir veiforbindelse til dalen.

Det er mulig å gå over elven, som for tiden har lite vann, opplyser Statens vegvesen torsdag.

Fylkesvei 615 kan bli stengt i perioder på inntil én time ved Skarpasvoratunnelen mellom 07.00 og 16.00 fredag på grunn av opprydningsarbeid.

KNUST: Tverrelva bro på fylkesvei 691 er totalt ødelagt av flom. Foto: Even Hjelle/Statens vegvesen

Jølster

Ved 16.40-tiden tirsdag meldte Vegtrafikksentralen at E39 var stengt like nord for Vassenden etter at det gikk to ras over veien. En kilometer fra Vassenden har en elv gått over veien og en kilometer lenger nord har det gått et gjørmeras, opplyste Vegtrafikksentralen.

Etter enda flere jordras og flom besluttet Statens vegvesen å stenge E39 mellom Førde og Skei i Jølster. Alternativ omkjøring er via fylkesvei 55 mellom Vadheim og Sogndal, og riksvei 5 mellom Sogndal og Skei.

– Mye masse skal ryddes bort, men det ser ut som broene har klart seg, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Like før klokken 21.30 tirsdag opplyste Vegtrafikksentralen at også fylkesvei 451 mellom Vassenden og Kjøsnes er stengt på grunn av nok et flom- og jordskred.

Ifølge Statens vegvesen var rasområdet fortsatt ustabilt onsdag ettermiddag. Rydningsarbeidet måtte derfor avvente, men kunne kanskje starte torsdag.

STENGT: Dette er fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnet. Foto: Paul S. Amundsen

I gang med rydding

Minst 1000 kubikkmeter med masse og tømmer sperret E39 ved Movika, mellom Førde og Svidalsneset, etter flom. Opprydningsarbeidet startet onsdag formiddag.

Torsdag morgen opplyser trafikkoperatør Jan Ingvald Erikstad at E39 er åpen ved Movika.

– E39 er åpnet ved Movika, så nå er det fri passasje fra Førde via Moskog til Gaularfjellet. Folk som har kjørt fra Sogn har tidligere måttet kjøre via Høyanger, men kan nå kjøre Gaularfjellet, sier Erikstad.

Torsdag ettermiddag opplyser Vegtrafikksentralen at E39 mellom Moskog og Grimsbøen åpnes kl. 17.00 for styrt trafikk med ledebil.

– Maskinene har gått bade natt og dag for å rydde opp i de mange rasene på E39, og vi vil takke entreprenørene for formidalen innsats for å rydde både europaveien og andre veier i fylket, sier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i en pressemelding.

Noen partier mellom Grimsbø og Moskog vil være innsnevret. Her blir det kolonnekjøring. Finden ber sjåfører vise hensyn til de som jobber langs veien, og følge skilting. Veien vil bli stengt igjen mellom kl. 23.00–06.00.

Modalen

I Hordaland gikk et større ras i Modalen tirsdag kveld. Fylkesvei 569 Mostraumtunnelen – Klubbentunnelen ble meldt stengt av Vegtrafikksentralen klokken 17.35 som følge av raset.

STORE ØDELEGGELSER: På fylkesvei 569 har store mengder stein rast ut på veien. Foto: Paul S. Amundsen

Det vil bli gjort en ny vurdering av raset mandag klokken 10.00.

– 50 meter av veien er borte, så det vil ta tid å rydde, sa trafikkoperatør Tom Hansen onsdag morgen.

Flere veier åpnet raskt

På grunn av rasfare i området var fylkesvei 610 mellom Sande og Eldalsosen stengt, men åpnet igjen ved 08.00-tiden onsdag.

Også fylkesvei 609 ved Heilevang, mellom Førde og Askevoll, åpnet igjen ved 08.30-tiden onsdag.

Fylkesvei 13 mellom Dragsvik og Eldalsosen var stengt på grunn av fare for ras, men åpnet i 09.00-tiden onsdag.

Publisert