• – ULOVLIG: Sommer, skoleferie og lavt aktivitetsnivå holder ikke som begrunnelse for å isolere fanger, slår Bergen tingrett fast i en fersk dom. FOTO: Bård Bøe (arkiv)

Bergen tingrett: Fengselets bruk av isolasjon er i strid med loven

I en fersk dom fra Bergen tingrett får advokat Maria Hessen Jacobsen medhold i at Bergen fengsel har benyttet isolasjon ulovlig.