Bil skled av veien i Olsvik

— Sjåføren er tilsynelatende uskadet.