• KAOS: - Her i Idrettsveien er det kanskje 20 parkeringsplasser fordelt på 10–15 hus. Med fremmedparkerte biler i tillegg blir resultatet kaos, sier Ole Farsund. FOTO: ODD E. NERBØ

Søndre bydel kan få boligsoneparkering