I dagens møte i finanskomiteen tar Harald Schjelderup (Ap) opp korrupsjonstemaet, og stiller en rekke spørsmål til finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Lobbyregister

Schjelderup presiserer at han ikke tar stilling til skyld eller uskyld i den pågående etterforskningen av Jan Sverre Stray, som er varetektsfengslet, mistenkt for korrupsjon.

— Det er uansett etter Aps mening naturlig at både byrådet og bystyret gjør en vurdering av ordninger som reduserer muligheten for korrupsjon eller korrupsjonsliknende saker.

Schjelderup kan nevne flere aktuelle vurderinger som bør gjøres. På bystyresiden etterlyser han:

Lobbyregister.

Mer konsekvent bruk av registeret over bystyrerepresentantenes økonomiske interesser.

Medlemskap i Transparency International.

Kurs om etikk og årvåkenhet.

Ikke barrierer

På byrådssiden er det flere ting Schjelderup mener kan gjøres, som å innføre lobbyregister, ha mer oppdaterte uke— og møtekalendre hos byrådene, samt gjennomføre kurs om etikk og årvåkenhet blant byråder og ansatte.

Samtidig mener han det er viktig ikke å lage barrierer som gjør det for vanskelig å kontakte byråder eller folkevalgte i bystyret.

— Derfor må eventuelle lobbyregistre veies opp mot hva det vil innebære av byråkrati og barrierer. Skal for eksempel en telefon fra en velforening som vil tale sin sak registreres, spør Schjelderup.