• SORENSKRIVER: - En avskjedssak må behandles av domstolene. Det innebærer at jeg som sorenskriver og arbeidsgiver ikke kan frata en dommer oppgaver og dermed i praksis avsette vedkommende, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy. FOTO: TOR HØVIK

- Ingen ønsker å bli dømt av en dommer med avvikende virkelighetsoppfatning

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett sier hun ikke hadde mulighet til å frata Bertelsen arbeidsoppgaver.