• PROBLEMVANN: Det 600 mål store Sælenvatnet har i perioder plaget beboerne i området med giftig svovellukt. Store mengder stein kan bli løsningen. FOTO: RUNE SÆVIG

Stein kan redde Sælenvatnet

Bergens enorme steinproblem ser ut til å bli redningen for Sælenvatnet. 1,2 millioner kubikk stein kan fjerne giftgasser og svovellukt.