Krever svar om UiB-skandalen

Hvorfor fikk en privatperson honorar for en undersøkelse Bergen kommune trodde Universitetet i Bergen gjennomførte for kommunen?