• ORIENTERT: Administrerende direktør Stener Kvinnsland hadde to samtaler med Hjerteavdelingens direktør Jan Erik Nordrehaug om ansettelsen av datteren. En høsten 2010 og en i mars 2011.

Unnlot å gripe inn i ansettelse

Stener Kvinnsland ble orientert to ganger om at direktøren på hjerteavdelingen hadde ansatt sin egen datter.