• STRENGE KRAV: Byrådet har bedt BKK redegjøre for sin utbygging i land som Panama, Costa Rica og i Afrika sør for Sahara. FOTO: Tor Høvik

Krever svar fra BKK

Byrådet ber BKK om å redegjøre for sine investeringer i kontroversielle utbygginger i utviklingsland.