Disse fire ble adoptert

Bak hver adopsjon ligger en unik historie. Her er fire av dem.