• MINDRE: Kollektivtrafikken i Bergen kan få mindre støtte fra regjeringen.

Frykter for Bybanen

Øyvind Halleraker (H) mener regjeringens krav om nye rapporter, kan føre til at samferdselsprosjekter i Bergen blir utsatt.