Dynamitt stjålet i natt

Konteiner brutt opp på steinknuseverk.