• (1/3)
    SELVHJULPNE: Hells Angels har eget verksted i klubblokalene i Hardangerveien. Her tilbringer Rune Hanstvedt og de andre medlemmene mye av sin tid. FOTO: EIRIK BREKKE

Hjemme hos Hells Angels

Hells Angels varsler kamp mot det de mener er løgner fra politiet. - Vi gidder ikke høre på alle anklagene lenger, sier HA-medlem Rune Hanstvedt.