• bontelabo.jpg

Mulig gasslekkasje på Bontelabo

Gasslekkasje i et rør kan ha forårsaket røyken i lokalene til Bergen fiskeindustri i Bergen sentrum.