• FLESLAND HOLDEPLASS: Slik vil bybanestoppet på Flesland se ut ved åpningen i 2016. Holdeplassen kommer under det nye terminalbygget. ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK

Bygger bybane på Flesland fra mai

Snart settes spaden i jorden for det nye bybanedepotet på Flesland. Fylket forskutterer pengene.