• LUKTER: Bilberger Arild Tistel forteller at trafikkuhellet gjorde at flere hundre meter ble dekket med brunt slam, i tillegg til at innholdet satt sitt preg på luften i området. FOTO: ARILD TISTEL

Kloakkvogn veltet